Müze’de Müzik Salı Konserleri

Viyolanın Kraliçesi Ankara'da

Tatiana Masurenko, viyola 
Tayfun İlhan, piyano