Süreli Sergiler

 - 

Şamanlar ve Mitler

Heykeltıraş Mehmet Aksoy’un 20 yıl aradan sonra Ankara’da açtığı ilk sergi olma niteliği taşıyan “Şamanlar ve Mitler” sergisi, kadim inanç Şamanizm, Doğu ve Batı mitolojilerinden esinlenerek üretilmiş mermer, taş ve metalden oluşan heykellerden bir seçki sunmuştur.

Sergideki heykeller, Şamanizm ritüellerinden ve mitolojik hikâyelerin enerjilerinden esinlenerek üretilmiş devinimi yoğun formlardan oluşmaktadır. Sanatçı, Şamanizm’in sağaltıcı halini izleyici ile buluşturmakta ve sergiye gelen ziyaretçilere sanat eserleri aracılığıyla şifa vermeyi hayal etmektedir. Aksoy; bu sergide şamanizme, doğu ve batı mitolojisine, insanlığa, ruhlar dünyasına, içsel güce ve doğanın kutsanmasına göndermeler yapmıştır, bozulan insan doğa ilişkisine dikkat çekmeyi amaçlamıştır.