Hafta Sonu Eğitim Atölyeleri

Çağdaş müzeciliğin en önemli kavramlarından biri “müze eğitimi” ya da diğer adıyla “müzede öğrenme” kavramıdır. Etkileşim temelli bu kavramın etkili bir biçimde uygulanması ile bireyde yaşam boyu öğrenmenin gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

Kurulduğu günden itibaren öğrenme temelli bu yaklaşımı benimseyen Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde, müze koleksiyonu ve süreli sergileri konu edinen çeşitli eğitim etkinlikleri tasarlanmaktadır. Bu etkinliklerde çocuklar müze alanını, koleksiyondaki eserleri ve eski uygarlıkların yaşam biçimlerini keşfedip, yaratıcılıklarını kullanarak el becerilerini geliştirmektedirler.

Hafta sonu bireysel katılıma yönelik gerçekleştirilen eğitim programlarında katılımcılar yeni fikirler üretip, uygulayarak bilim, kültür ve sanat ile olan bağlarını güçlendirmektedirler. Bu eğitim atölyelerinin temaları, katılımcı sayıları ve ücretleri değişkenlik göstermektedir. Aylık programa takvim sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için;
(312) 311 04 01 ya da egitim@erimtanmuseum.org

Hafta Sonu Çocuk Atölyelerinden Örnekler

Mitolojik Hikâyelerle Çocuk Yogası (4+ yaş)
Mitolojik canlıların ve eski zaman uygarlıklarından heyecan verici mitosların eşliğinde çeşitli yaş gruplarına ve özel günlere göre uyarlanabilen yoga etkinliği ile çocuklar müzede bedenlerini ve zihinlerini dinlendirir.

Renklenen Çömlekler (4-6 yaş, 7+ yaş)
Müze koleksiyonunda yer alan pişmiş toprak kap ve çömlek formlarını yorumlamayı ve çömlekler üzerindeki bezeme ve motifleri incelemeyi odağına alan eğitim etkinliğinde katılımcılar, atölyede hazır pişmiş toprak çömlekleri parmak boyası ya da akrilik boya kullanarak renklendirir.

Roma'da Moda (8+ yaş)
Antik Roma'da toplum içerisindeki giyim kuralları hakkında bilgi edinmeyi ve Roma giysilerinin isimlerini öğrenmeyi odağına alan eğitim programında katılımcılar, atölyede kartondan kesilmiş bebeklere kumaşlardan kestikleri giysileri giydirir.

Kilden Takılar (8+ yaş)
Müze koleksiyonunda yer alan Antik Yunan, Urartu ve Roma takılarının türleri, üzerinde yer alan bezeme ve resimler, takı yapılırken kullanılan madenler ve yapılış tekniklerinin ele alındığı eğitim programında katılımcılar, atölyede kil kullanarak kendi takılarını tasarlar.

Tiyatro Maskı Atölyesi (12+ yaş)
Roma dönemine ait tiyatro, eğlence, oyun ve müzik ile ilgili eserleri odağına alan bir müze gezisi sırasında "Tragedya" ve "Komedya" kavramları ile tiyatroda kullanılan gülen yüz maskı ve ağlayan yüz maskının kökenlerinin yorumlandığı eğitim programında katılımcılar, atölyede çeşitli malzemeleri kullanarak kendilerine özgü bir tiyatro maskı tasarlar.

Antik Dokuma Atölyesi (8+ yaş)
Müze sergi alanında antik dönem kumaşlarının hangi bitkilerden ya da canlılardan elde edilen malzemeler ile dokunduğu ve bu kumaşları nerede dokumuş oldukları konusunda yapılan bir beyin fırtınası etkinliğinden sonra katılımcılar atölyeye yönlendirilir. Atölyede karton parçalarını kullanarak kendi dokuma tezgâhlarını hazırlayan katılımcılar, renkli ipler ve kurdeleler ile dokuma etkinliğini gerçekleştirir.

Antik Taç Atölyesi (8+ yaş)
Müze koleksiyonunda yer alan altın takılar ve taçlar üzerinden; takıların ve taçların çeşitleri, üzerinde yer alan betimlemeler ve bu taçları ve takıları kullanan kişilerin özellikleri üzerinden dönemin toplum yaşantısını ele alan eğitim programında katılımcılar, atölyede altın rengi folyolar kullanarak birer taç tasarlar.

Benim Müzem (8+ yaş)
Müze çeşitlerinin, müze sergilemelerinin ve müzelerin özelliklerinin ele alındığı karşılıklı konuşmalardan sonra katılımcılar ile müzenin koleksiyonu ve mimarisinin ele alındığı kısa bir keşif turu gerçekleştirilir. Ardından katılımcılar atölyede atık malzemeleri kullanarak hayallerindeki müzeyi tanımlayıp tasarlar.

Zaman Kapsülü (8+ yaş)
Arşiv, bellek, bilgi kavramları üzerinden zaman kapsülünün yorumlandığı eğitim atölyesinde katılımcılar, atölyede kendilerine verilen yönergeyi takip ederek birer zaman kapsülü hazırlar.

Aile Atölyeleri
Müze koleksiyonunu ve süreli sergileri konu alan aile atölyelerinde katılımcılar hem eğlenip hem öğrenerek müzede birlikte keyifli zaman geçirme olanağı bulur.