Hafta İçi Okul Grupları İçin Eğitim Atölyeleri

Çağdaş müzeciliğin en önemli kavramlarından biri “müze eğitimi” ya da diğer adıyla “müzede öğrenme” kavramıdır. Etkileşim temelli bu kavramın etkili bir biçimde uygulanması ile bireyde yaşam boyu öğrenmenin gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

Kurulduğu günden itibaren öğrenme temelli bu yaklaşımı benimseyen Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde, müze koleksiyonu ve süreli sergileri konu edinen çeşitli eğitim etkinlikleri tasarlanmaktadır. Bu etkinliklerde çocuklar müze alanını, koleksiyondaki eserleri ve eski uygarlıkların yaşam biçimlerini keşfedip, yaratıcılıklarını kullanarak el becerilerini geliştirmektedirler.

Hafta içi Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri belirli aralıklarla okul grupları müze eğitim atölyelerine rezervasyon ile katılmaktadır. Rezervasyonlu okul gruplarının atölye çalışması ücreti müze girişi dahil kişi başı 50 TL'dir. Grup sorumlusu öğretmenlerden ve eşlik eden bir veliden ücret alınmamaktadır.

Eğitimler, müze gezisi ile birlikte 60-90 dakika sürmektedir. Katılımcılar, eğitimlerde ürettikleri çalışmaları hatıra olarak yanlarında götürmektedir. Müze eğitimleri, müze eğitim uzmanı önderliğinde yapılmaktadır. 

Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için;
0(312) 311 04 01 / 0(312) 312 30 34 ya da egitim@erimtanmuseum.org

Okul Gruplarına Uygulanan Eğitim Atölyeleri

Müzede Şekil Avı (4-6 yaş Okul Öncesi)
Geometrik şekil ve kavramların somut karşılıklarını müze ortamında gözlemleme ve müzedeki eserler ile geometrik kavramlar arasında bağ kurma olanağı sağlayan eğitim programında katılımcılar, atölyede karton çömlek üzerine resmedilmiş şekilleri renklendirirler.

Antik Sikkeler (8+ yaş)
Antik dönemde ticaretin nasıl yapıldığı ve günümüzde kullanılan paranın icadını müzenin sikke koleksiyonu üzerinden ele alan eğitim programında katılımcılar, atölyede yaratıcılıklarını kullanarak kendi ülkelerinin paralarını tasarlar.

Kil Tablet Atölyesi (9+ yaş)
Eski Anadolu ve Mezopotamya uygarlıkları ve yazının ortaya çıkışını odağına alan eğitim etkinliğinde katılımcılar, atölyede antik alfabeleri kullanarak hazırladıkları kil tabletler üzerine mektup yazar.

Kilden Figürinler Atölyesi (7+ yaş)
Figür ve figürin kavramları, figürinlerin yapılış amaçları ve şekilleri, figürin yapımında kullanılan malzemeler ve heykel ile figürin arasındaki farkların tartışıldığı eğitim programında katılımcılar, atölyede kil kullanarak kendi figürinlerini tasarlar.

Urartu Kemerleri (9+ yaş)
Müze koleksiyonunda yer alan Urartu dönemine ait eserlerin yorumlanarak incelendiği eğitim programında katılımcılar atölyede kendi yaşamları hakkında bilgiler veren Urartu kemerlerini tasarlar. 

Kil Çömlek Atölyesi (9+ yaş)
Etkinlik Antik Roma, Urartu ve Hitit Dönemine ait çömlek formlarının incelemeyi ve yorumlamayı odağına alan eğitim etkinliğinde katılımcılar, atölyede kil kullanarak elde şekillendirme ile kendi çömlek formlarını oluşturur.

Mağara Ressamları (7+ yaş)
Tarih öncesi döneme ve sanatına odaklanan eğitim programında katılımcılar, sanatın başlangıcı olan mağara resimleri üzerine kurgulanmış kısa bir müze gezisi sonrası atölyede yaratıcılıklarını kullanarak kendi mağara resimlerini üretirler.

Rehberli Müze ve Sergi Turları
Müze koleksiyonunu ve süreli sergileri konu alan rehberli turlara katılım okul grupları için kişi başı 35 TL'dir. Rezervasyon yapılması zorunlu olan turlar yaklaşık 35 dakika süren turlar en fazla 30 kişi ile gerçekleşmektedir.