Konferanslar

Dünya Kadınlar Günü Paneli

Moderatör: Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan

Kadın ve Sanat: Dr. Dilek Karaaziz Şener
Kadın ve Mitos: Doç. Dr. Ayşen Sina
Kadın ve Hukuk: Prof. Dr. Şebnem Akipek