Konferanslar

Anlatı, Yer ve Zaman Sergisi: Türkiye’de Biçimlenen Resim Sanatına Dönemsel Bir Bakış

Prof. Mümtaz Sağlam